Den här sidan är i första hand tänkt som en servicesida för patos medlemmar.


Kom ihåg !

Har du aldrig misslyckats har du heller inte försökt tillräckligt.

Och att !

Det är först när loppet är kört som vinnare koras!
Välkommen till PATOS
Copyright © Patosdesign